Home » Privacy Policy

 

GDPR Privacy Policy


Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naše služby.

Typy shromažďovaných údajů

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v případě zakoupení produků nebo služeb od společnosti Superabrasivi nebo v případě, že nám naopak služby či produkty poskytujete.

Při používání naších služeb vás můžeme požádat, abyste nám poskytli některé vaše "osobní údaje".

Mezi tyto údaje patří především:

  • E-mailová adresa

  • Jméno a příjmení

  • Telefonní číslo

  • IČO a DIČO

  • Adresa, stát, okres, PSČ, město

  • Soubory cookie a údaje o používání

Informace, které o vás shromažďujeme z vašeho používání našich stránek nebo služeb.

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak jsou naše webové služby přístupné a používané ("údaje o používání"). Tyto údaje o používání mohou zahrnovat:

IP adresa žádajícího počítače

Datum a čas žádosti

Název a URL načteného souboru

Množství přenášených dat

Stav přístupu (přenos souborů, soubor nebyl nalezen atd.)

Detekční informace pro prohlížeč a operační systém

Název poskytovatele přístupu k internetu uživatele

Internetová stránka, ze které byl zahájen přístup

Soubory cookie a údaje o používání


Shromažďování, zpracování a používání těchto údajů se děje pouze za účelem používání webových stránek, zabezpečení systému a technickou správu síťové infrastruktury.

Údaje shromážděné prostřednictvím dobrovolného poskytnutí informací na webových stránkách společnosti Superabrasivi budou použity výhradně za účelem poskytnutí vámi požadované služby.


JAK POUŽÍVÁME ÚDAJE , KTERÉ SHOMAŽDUJEME

Společnost Superabrasivi používá informace, které od vás shromažďujeme, k různým účelům:

Poskytování a údržba našich služeb

Abychom vás informovali o změnách naší služby

Poskytování zákaznické podpory

Provádění analýz shromažděných dat za účelem zlepšování našich služeb

Sledování používání naších služeb

K odhalování, prevenci a řešení technických problémů

Poskytování novinek, speciálních nabídek a obecných informací o našem zboží a službách v případě, že jste se nerozhodli tyto informace nedostávatZPRACOVÁVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zpracování vašich údajů probíhá pomocí ruční papírové archivace a pomocí elektronických a automatizovaných nástrojů v souladu s výše uvedenými účely. Společnost přijala technická a organizační opatření k prevenci a omezení rizika ztráty či krádeže vašich údajů a k zajištění jejich obnovení v co nejkratší možné lhůtě v případě "narušení dat".

Zpracování probíhá tak, aby byla zaručena bezpečnost, ochrana a důvěrnost vašich údajů.V rámci společnosti se mohou dozvědět o vašich osobních údajích manažeři nebo osoby odpovědné za zpracování: zaměstnanci, vedoucí pracovníci nebo partneři společnosti, kteří mají nebo zastávají ze zákona nebo podle statutu společnosti administrativní role, spolupracovníky nebo obchodní subjekty na základě smluv o samostatné výdělečné činnosti, které působí v rámci struktury společnosti. Dále mohou být vaše osobní údaje přístupné těmto osobám:konzultanti jakéhokoli druhu (právníci nebo účetní, inženýři a pracovní poradci nebo jiní odborníci zapsaní nebo nezaregistrovaní v profesních rejstřících), kteří jménem společnosti vykonávají technické, podpůrné , obchodní či kontrolní úkoly.

Společnost poskytla odpovídající školení a pokyny k ochraně ukládání, údržby, aktualizace a zabezpečení vašich údajů. Souhlas se zpracováním těmito pracovníky se nevyžaduje, protože je nedílnou součástí nezbytných postupů stanovených zákonem.


Vaše údaje mohou být zpracovávánz v cizí zemi. V takovém případě, pokud k tomu dojde v rámci Evropské unie, budou vaše údaje zpracovány stejným způsobem jako v ČR. V případě nakládání či zpracovávání vašich osobních údajů v zemích mimo Evropskou unii budou údaje zpracovány s ohledem na předpisy stanovené evropským nařízením.


Vaše údaje budou správcem údajů uchovávány s ohledem na výše uvedené účely a to po dobu nezbytnou pro splnění uzavřených závazků a po dobu nezbytnou pro splnění právních povinností, včetně povinností daňové povahy. Údaje, které nejsou nezbytné pro tyto účely, budou odstraněny v maximální lhůtě stanovené zákonem.


VAŠE PRÁVA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud


SPRAVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou spracovávány společností:

SuperAbrasivi di Kristyna Vitkova

DIC:IT07286410969

Sídlo společnosti Via Milano 14 – 22063 Cantù (CO), Itálie

 

Pagina aggiornata il 23/03/2022